Čistenie strojov a nádrží
Zhodnocovanie nebezpečných odpadov
Predaj olejov

SAMAD, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2006.

Naša spoločnosť sa zaoberá :
- predaj olejov
- čistenie strojov a nádrží
- zhodnocovanie nebezpečných odpadov

Našim poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti:

- dodávka olejov a mazív pre priemysel
- odborná starostlivosť o obrábacie kvapaliny
- odborná starostlivosť o čistotu strojov a nádrží
- nakladanie s nebezpečným odpadom, zhodnocovanie nebezpečného odpadu
- preprava a zhromažďovanie nebezpečného odpadu pred zhodnotením, alebo zneškodnením

Naša spoločnosť získala ocenenie za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.