Kontaktné údaje:
Sídlo spoločnosti:

SAMAD, s.r.o.

Tajovského 8568/3

010 08 Žilina

+421 910 140 111

samad@samad.sk


Sídlo prevádzky:

SAMAD, s.r.o.

Štrková 21

010 01 Žilina
+421 910 140 111
+421 911 773 241