Čistenie strojov a nádrží


Svojim zákazníkom SAMAD, spol. s r. o. ponúka profesionálny a flexibilný servis.

Odborná starostlivosť o obrábacie kvapaliny sa skladá : odsatie emulzie, odsatie oleja z emulzie, čistenie emulzie, čistenie strojov a nádrži

Čistenie strojov je vykonávané špičkovou technológiou.

Technológia zabezpečuje vysokokvalitné vyčistenie strojov, nádrži, zníženie celkových finančných nákladov / nákup chladiaco-mazacej kvapaliny, prestojov pri ručnom, resp. inom systéme čistenia/, znižuje opotrebovanie strojov, nástrojov – celkove prevádzkové náklady, zneškodnenie nebezpečného odpadu.

Po vyčistení na základe dohody so zákazníkom odoberáme nebezpečný odpad na zhodnotenie, alebo zneškodnenie.