Predaj olejov


Naša spoločnosť SAMAD, s.r.o. je partnerom FUCHS OIL Corp. /SK/  www.fuchs.sk .

Dodáva oleje a mazivá pre priemysel :

chladiaco-mazacie kvapaliny, hydraulické oleje, prevodové a obehové oleje, strojné oleje, valcové oleje, plastické maziva, kompresorové oleje, plastické mazivá pre valivé a klzné ložiska, antikorózne prostriedky pre priemysel.

Spoločnosť FUCHS je celosvetovo najväčším nezávislým výrobcom mazív. Svojim rozsiahlym programom spĺňa všetky požiadavky trhu. 

V našej ponuke je viac ako 7000 druhov výrobkov firmy FUCHS.

Vzhľadom na široký sortiment olejov a mazív dokážeme pružne reagovať na Vaše požiadavky v oblasti vypracovania cenovej ponuky na požadované produkty, tak aj v oblasti dodávok.

Pre prípadne technické riešenia problémov disponujeme odbornými a technickými možnosťami.

Garanciu kvality a originálneho pôvodu možno doložiť potrebnými certifikátmi.