Zhodnocovanie nebezpečných odpadov


Naša spoločnosť SAMAD, s.r.o. je autorizovanou spoločnosťou a vlastní povolenia na nakladanie, prepravu a zhodnocovanie nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky.

Našu činnosť vykonávame kvalifikovane podľa súborov zdokumentovaných postupov, ktoré sa týkajú všetkých aspektov zhodnocovania odpadu priamo u zákazníka, alebo v našom sklade nebezpečných odpadov.